Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 r. 

Msza święta – godzina 8.15

Apel – godzina 9.00

 


 

Z powodu choroby księdza, msza święta na zakończenie roku szkolnego została odwołana.

Uczniowie z Bełcznej przychodzą na apel o godzinie 9.00


 

KLASA I – 17.05.2018 godz. 15.30 sala 34

KLASA III – 23.05.2018 godz. 15.30 sala 33

KLASA IV – 15.05.2018 godz. 16.00 sala 25

KLASA V – 15.05.2018 godz. 15.00 sala 27

KLASA VI – 17.05.2018 godz. 15.00 sala 26

KLASA VII – 17.05.2018 godz. 15.00 sala 24


 

UWAGA!!!

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE INFORMUJE,

ŻE W PIĄTEK, 1 CZERWCA 2018 r.

/PO BOŻYM CIELE – 31 MAJA 20118r./,

ZAJĘCIA ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z PLANEM.


 

Ziemia – jedną Ją mamy i bardzo kochamy!”

– obchody Dnia Ziemi

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie.

W dniu 21 kwietnia 2018r. uczniowie, nauczyciele, pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej i rodzice, uroczyście obchodzili „Dzień Ziemi”. Z tej okazji uczniowie pod opieką p. Piotra Kielana i p. Huberta Karpińskiego przygotowali na korytarzu szkolnym okolicznościową gazetkę promującą ekologię. Z okazji święta każdy uczeń mógł złożyć Ziemi na gazetce życzenia.

Na początku dnia nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat akcji „Sprzątamy Świat!” i zaprezentowali filmy o tematyce ekologicznej. Następnie w każdej klasie przeprowadzono Wiedzowy Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Jesteś EKO!”, który wyłonił najlepszych ekologów z poszczególnych klas. LOP wraz ze szkolnym plastykiem, zorganizował z tej okazji, dla wszystkich uczniów naszej szkoły, konkurs plastyczny pod hasłem „Ziemia – jedną Ją mamy i bardzo kochamy!”. Wszystkie prace wyeksponowano na korytarzu szkolnym, a najciekawsze nagrodzono grami i książkami o tematyce ekologicznej. Po krótkiej przerwie uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami przygotowywali ekologiczne stroje, które sami uczniowie zaprezentowali podczas krótkiej części artystycznej. Były wiersze i piosenki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Każda klasa rozwiązywała ekologiczną krzyżówkę. Uczniowie rozwiązywali również zagadki i bawili się w ekologiczne „Kalambury”. Wszyscy wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anity Sienickiej i Szkolne Koło LOP pod opieką p. Piotra Kielana rozdzielili na klasy rękawiczki i worki. Po wcześniejszym uzgodnieniu z panią sołtys wsi Bełczna, przydzielono klasom tereny do uporządkowania. Tak przygotowani uczniowie pod opieka wychowawców
i rodziców posprzątali teren Bełczny.

W akcji udział wzięło 58 uczniów z klas I – VII, 9 pracowników szkoły i 8 rodziców. Posprzątano: teren wokół szkoły, boisko wiejskie, teren przy sklepie, drogę na cmentarz, teren wokół bloków, teren parku, plac zabaw i przystanek autobusowy, teren drogi do lasu, pobocza ulic na terenie wsi i teren wokół kościoła. Zebrane śmieci złożono w wyznaczonym miejscu.

Po odświeżeniu się i krótkim odpoczynku, na zakończenie obchodów Dnia Ziemi, uczniowie, śpiewając znane piosenki przy ognisku piekli kiełbaski.

Na 27 kwietnia, pod patronatem Nadleśnictwa Łobez, zaplanowano sadzenie lasu – klasy VI
i VII. Organizatorem tej akcji był p. Hubert Karpiński. Niestety, z powodu ochłodzenia
i dużych opadów akcję odwołano, mając nadzieję, że uda się ją przeprowadzić w przyszłym roku.

      

 

Czytaj dalej