PASOWANIE NA UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

 

 

10 października 2017 o godz. 10.00, na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, rozpoczęła się uroczystość pasowania dzieci z klasy I na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie. W imieniu klas starszych,  pierwszaków powitała klasa IV, która prowadziła i aktywnie uczestniczyła w części artystycznej.

Po raz pierwszy przed tak dużą publicznością (rodzice, babcie, uczniowie klas starszych, pan dyrektor Piotr Kielan, nauczyciele i pracownicy szkoły) pierwszaki miały okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz wiadomości zdobyte do tej pory w klasie pierwszej. Sprawdzian wypadł wyśmienicie. Dzieci odważnie, pewnie i z aktorskim zacięciem deklamowały wiersze i śpiewały piosenki. Po części artystycznej rozpoczęła się część oficjalna, w trakcie której pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie. Następnie pan dyrektor kolorową, dużą kredką pasował każdego pierwszaka na prawowitego ucznia naszej szkoły. Na pamiątkę tego dnia, każde dziecko otrzymało śliczny dyplom i dużą zieloną kredkę. Na koniec pan dyrektor Piotr Kielan złożył pierwszakom życzenia  gratulując udanego występu. Po uroczystym apelu z okazji DEN dzieci, razem z wychowawczynią i rodzicami, udały się do swojej pięknie udekorowanej sali, gdzie czekał już na nich, przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek m.in. wspaniały tort ze zdjęciem klasy I. Po sesji zdjęciowej, zabawie i tańcu przy muzyce, pierwszaki zabrały się do porządkowania klasopracowni.

Myślę, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci moich pierwszaków i w przyszłości będą dumą naszej szkoły.

   Bardzo dziękuję rodzicom  oraz uczniom klasy IV , którzy pomogli w przygotowaniu tej uroczystości.

 

IMG-20171010-WA0045  IMG-20171010-WA0012  IMG-20171010-WA0022  IMG-20171010-WA0023

Czytaj dalej

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.
(B. Cage)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Tradycją szkoły jest świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku uroczystość ta odbyła się wyjątkowo 10 października 2017r. Tego dnia sala gimnastyczna przybrała odświętny wygląd. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: dyrektor szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice. Apel uświetniła uroczysta akademia. Pod kierunkiem nauczycieli– p. Edyty Gałki- Kierzkowskiej oraz p. Magdaleny Olejnik uczniowie klas I-VII przygotowali wiersze, piosenki oraz skecz pt. „ Z życia szkoły”. Następnie uczniowie klasy trzeciej i szóstej zaśpiewali piosenkę pt: „Chodź pomaluj mój świat”, ze  specjalną  dedykacją dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Występ uczniów uświetnił akompaniament  p. Andrzeja Szatana. Na zakończenie uczniowie z inicjatywy samorządu uczniowskiego i rady rodziców wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane drobne upominki oraz kwiaty .

Z okazji DEN p. Piotr Kielan wręczył wyróżnionym  nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy zawodowej. GRATULUJEMY !!!

Uroczystość zakończył „słodki poczęstunek” przygotowany przez rodziców, za który bardzo dziękujemy.

Organizatorzy :

Magdalena Olejnik

Edyta Gałka- Kierzkowska

IMG-20171010-WA0024  IMG-20171010-WA0025  IMG-20171010-WA0049  IMG-20171010-WA0016

Czytaj dalej

INAUGURACJA ROKU SPORTOWEGO

 

W dniu 16 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie wzięli udział w corocznej imprezie inaugurującej rywalizację sportową w roku szkolnym 2017/2018.

Uczniowie z klasy I i III rywalizowali w sprawnościowych wyścigach. Lepsi okazali się uczniowie klasy I, którzy dopiero rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. Wielkie gratulacje!

Klasy IV i V rywalizowały w meczy popularnego ‚zbijaka’, a klasy VI i VII w meczu siatkówki. Wszyscy świetnie się bawili. Czekamy na pierwsze sukcesy naszych sportowców!

W tym roku impreza miała szczególny wymiar, ze względu na pożegnanie wieloletniego i zasłużonego nauczyciela wychowani fizycznego Pana Kazimierza Pawelca. Podziękowania złożyli dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym, pracownicy szkoły, przewodnicząca rady rodziców, rodzice  oraz uczniowie. Ci ostatni przygotowali własnoręcznie wykonane laurki, wiersze z podziękowaniami oraz przyśpiewki i okrzyki sportowe.

Dziękujemy za serce, zaangażowanie i wiele radości przez te wszystkie lata.

 

„Zawsze w życiu
najtrudniejsze są pożegnania,
szczególnie wtedy, gdy pracowało się
wspólnie tyle lat. Jednak Ty
idziesz teraz na zasłużony odpoczynek.
Życzymy Drogiemu Koledze:
najlepszego zdrówka,
pogodnego ducha, dostatku
i samych miłych chwil na emeryturze.”

Wielkie dzięki!

    


INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 19.09.2017  (wtorek) o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami

Klasa I – sala nr 34

Klasa III – sala nr 33

Klasa IV – sala nr 25

Klasa V – sala nr 27

Klasa VI – sala nr 26

Klasa VII – sala nr 24

O godzinie 17.00 zaplanowane jest spotkanie z Panem Dyrektorem Piotrem Kielanem

Serdecznie zapraszamy


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

4 września 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza Święta w Kościele w Bełcznie. Następnie uczniowie wraz z opiekunami, udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.30 w sali gimnastycznej rozpoczął się  apel.

Na inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 oprócz  Dyrektora Szkoły, Grona Pedagogicznego, uczniów klas I-VII obecni byli również rodzice oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego –  Nikola Sosnowska. Po komendzie „Baczność” został wprowadzony poczet flagowy po czym zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Piotr Kielan, który przywitał zaproszonych gości oraz przybyłych uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególnie tego dnia powitani zostali uczniowie klasy pierwszej, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole. Pan Dyrektor życzył  wszystkim uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania  wiedzy i umiejętności.   Na zakończenie przedstawił całe grono pedagogiczne oraz przekazał zgromadzonym informacje dotyczące  przydziału  klasopracowni.
Po tym wystąpieniu słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierował  wiceburmistrz Pan Krzysztof  Czerwiński. Życzył wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.
Kolejna głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agnieszka Świątek, która również dołączyła się do życzeń skierowanych do uczniów i nauczycieli.

Uczniowie rok szkolny powitali krótkim występem artystycznym, podczas którego wyrazili swój szacunek dla wszystkich poległych w II Wojnie Światowej.

W trakcie uroczystości nauczyciele, pani Anna Filasek Koza i pan Remigiusz Borejszo, odebrali z rąk pana dyrektora akt nadania stopnia awansu zawodowego.

 Rozpoczynamy kolejny rok zmagań w zdobywaniu nowej wiedzy. Jest to też czas kolejnych doświadczeń, umożliwiający pogłębianie zainteresowań i odkrywanie nowych pasji.

 
ZDJĘCIE 1   ZDJĘCIE 2   ZDJĘCIE 3   ZDJĘCIE 4


 

OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNOSI 26  ZŁ

WPŁATY DOKONUJEMY   U PEDAGOGA SZKOLNEGO

W GABINECIE PEDAGOGA /32/