Mistrzostwa 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie