Mistrzostwa 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie