Mistrzostwa 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie