Mistrzostwa 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie