Mistrzostwa 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie