Mistrzostwa 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie