KLASA I – 17.05.2018 godz. 15.30 sala 34

KLASA III – 23.05.2018 godz. 15.30 sala 33

KLASA IV – 15.05.2018 godz. 16.00 sala 25

KLASA V – 15.05.2018 godz. 15.00 sala 27

KLASA VI – 17.05.2018 godz. 15.00 sala 26

KLASA VII – 17.05.2018 godz. 15.00 sala 24