KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie

na rok szkolny 2017/2018.

 

Lp. nazwisko imię przedmiot nauczania klasa
1. dyr. szkoły

mgr Kielan

Piotr przyroda

muzyka

wychowanie do życia w rodzinie

IV, V, VI

VI, VII

IV, V, VI, VII

2. mgr Głuchowska Sławomira edukacja wczesnoszkolna,

edukacja plastyczna

edukacja muzyczna

wychowanie fizyczne

wychowawstwo

matematyka

I

I

I

I

I

IV

3. Ks. Kupski Mieczysław religia I, III, IV, V, VI,VII
4. mgr Mielczarek Alicja j. polski

godzina z wychowawcą

IV, V, VI, VII

VII

5. mgr Olejnik Magdalena edukacja wczesnoszkolna

wychowawstwo

edukacja muzyczna

historia

III

III

III

IV, V, VI, VII

6. mgr Borejszo Remigiusz wych. fizyczne

godzina z wychowawcą

IV, V, VI, VII

IV

7. mgr Nowakowska Anna zaj. komputerowe

informatyka

V, VI,

IV, VII

8. Filasek-Koza Anna język angielski

godzina z wychowawcą

I, III, IV, V, VI, VII

V

9. inż. Gałka-Kierzkowska Edyta matematyka

godzina z wychowawcą

zajęcia techniczne

technika

plastyka

V ,VI, VII

VI

V, VI

IV

IV, V, VI,VII

10. mgr Kuczyńska Paulina język niemiecki VII
11. mgr Sienicka Anita eduk. Plastyczna

zajęcia komputerowe

edukacja informatyczna

Zajęcia wyrównawcze

Wychowanie fizyczne

świetlica szkolna

III

III

I

III

III

12. mgr Łowkiet Mariola Geografia

Chemia

VII

VII

13. mgr Karpiński Hubert Biologia

Fizyka

VII

VII

14. mgr Kiwała Sławomira muzyka IV, V
15. mgr Deberna Sylwia pedagog szkolny

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia rewalidacyjne

16. mgr Klimek Andżelika logopeda szkolny
17. mgr Bobryk Elżbieta doradztwo zawodowe VII